DQS vrši ocenjivanja sistema i procesa u skladu sa međunarodnim, evropskim i nacionalnim standardima, granskim standardima i specifikacijama. Ova ocenjivanja DQS vrši pod odgovarajućim akreditacijama i ovlašćenjima.

Pregled pojedinih akreditacija DQS-a dostupan je na adresi:

https://www.mydqs.com/en/customers/accreditations/overview-of-accreditations-and-notifications.html

Zahvaljujući globalnoj mreži kancelarija, DQS u Srbiji može da ponudi više opcija akreditovanih sertifikata, u zavisnosti od potreba klijenata.

Za više informacija o akreditacijama, molimo da nas kontaktirate.