U Srbiji je DQS prisutan od 2005.godine, kada je formirano predstavništvo DQS Hellas. Od septembra 2015, DQS deluje na tržištu Srbije kao DQS doo Beograd.

DQS doo je nezavisno, nepristrasno i stručno sertifikaciono telo koje deluje na teritoriji Srbije i pruža usluge klijentima koji žele da im proces ocenjivanja i sertifikacije procesa i sistema:

  • Pomogne da dobiju nepristrasnu analizu kompanije i na osnovu toga poboljšaju procese i obezbede održivi poslovni uspeh
  • Obezbedi poverenje poslovnih partnera i drugih zainteresovanih strana u kompaniju
  • Motiviše zaposlene za dalja poboljšanja sistema
  • Obezbedi sertifikate koji su prepoznatljivi i uvaženi u Srbiji i na globalnom nivou.

Primenjujući procedure DQS Holding, DQS GmbH i DQS Hellas stvaramo dodatnu vrednost srpskih kompanija različitih oblasti i sistema poslovanja.

Zahvaljujući širokom spektru standarda i specifikacija prema kojima vršimo ocenjivanja, kao i dobroj komunikaciji sa drugim kancelarijama DQS-a, DQS doo obezbeđuje klijentima ocenjivanja i akreditovane sertifikacije prema njihovim zahtevima i potrebama, bilo da su u pitanju sistemi menadžmenta, prema ISO/IEC 17021, procesi, proizvodi prema Direktivama EU, ISO/IEC 17020 i ISO /IEC 17065 ili osoblje prema ISO/IEC 17024.

Kada god je moguće, ocenjivanja vrše lokalni ocenjivači. Prema potrebi, u slučaju specifičnih standarda i u skladu sa DQS pravilima, ocenjivanja u Srbiji vrše registrovani i verifikovani inostrani ocenjivači.

Naši klijenti su za nas jedinstveni i specifični i tako se prema njima i odnosimo. Mi negujemo duh partnerstva na bazi kompetentnosti, poštovanja i poverenja.

To je naš put da se zajedno radujemo ostvarenju Vaših ciljeva i stalnim poboljšanjima Vaših procesa i sistema.