Standard EN 16636 – Alat za unapređenje performansi DDD usluga 

EN 16636 je evropski standard za sisteme menadžmenta DDD uslugama odn. kontrolom štetočina. Standard je razvijen i objavljen kako bi se profesionalizovala usluga kontrole štetočina u Evropi i zaštitili klijenti, javno zdravlje i životna sredina.

Usaglašenost sa EN 16636 će omogućiti da pružaoci DDD usluga dokažu da:

 • Poseduju neophodnu kompetentnost i tehnologiju rada za pružanje odgovarajuće usluge kontrole štetočina
 • Imaju sistem menadžmenta koji obezbeđuje konstantan nivo kvaliteta usluge
 • Sistematski umanjuju rizike za svoje korisnike i javno zdravlje
 • Sistematski umanjuju potencijalne negativne uticaje na životnu sredinu i dobrobit životinja.

 

Koristi od implementacije standarda EN 16636:

 • Program usluge koju treba pružiti specifičnom klijentu (obim, učestalost, vrsta) mora da se zasniva na analizi podataka i analizi rizika koji se odnose na klijenta.
 • Zapisi o monitoringu procesa pružanja usluge obezbeđuju dokaze o efektivnosti usluge uz maksimalnu efikasnost i optimalno korišćenje resursa.
 • Jasno definisanje kompetentnosti za svaki korak u procesu pružanja usluge
 • Jasno definisanje mera za zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbednost na radu

 

Koristi od sertifikacije prema EN 16636:

 • CEPA CERTIFIED® Status pomaže korisnicima DDD usluga da lako identifikuju operatere koji pružaju efektivnu i bezbednu DDD uslugu, u skladu sa zakonskim zahtevima.
 • Znak CEPA omogućava organizacijama da se međusobno porede i na taj način ih motiviše da poboljšavaju svoje usluge.
 • Znak CEPA garantuje svim zainteresovanim stranama profesionalizam u pružanju DDD usluga i korektan odnos ka životnoj sredini i bezbednosti na radu.
 • Organizacije koje poseduju CEPA znak se deklarišu kao vrhunski pružaoci DDD usluga.
EN 16636