Bezbednost hrane za životinje, Sertifikacija sistema

QS – Savez za kvalitet i bezbednost – Za prehrambene proizvode od proizvođača do potrošača

QS je uspostavljen za organizacije koje se bave proizvodnjom i plasiranjem mesa i mesnih proizvoda na tržište – uključujući industriju stočne hrane, poljoprivrednike, prerađivače mesa i trgovce – kao i proizvođače voća i povrća koji žele iskoristiti prednosti pouzdanog sistema koji dugoročno garantuje i kvalitet i poreklo.

QS – Savez za kvalitet i bezbednost sveobuhvatan je sistem duž celog lanca proizvodnje hrane, uz dokumentaciju i nadzor na svim nivoima.

Prednosti

Efektivan i efikasan proces proizvodnje u odnosu na bezbednost proizvoda, higijenu i zdravstvenu zaštitu
Veće poverenje potrošača zbog transparentnosti i sledljivosti

Proces sertifikacije

Specifičnost ocenjivanja QS je u tome što se organizacije koje nisu u skladu sa standardom razdvajaju u tri kategorije. Nakon ocenjivanja organizacija dobija Planove mera za područja koja nisu u skladu sa standardom. DQS donosi odluku o sertifikaciji. Organizacija dobija izveštaj i sertifikat i mora razrešiti neusaglašenosti u određenom vremenskom periodu.
Sinergija se može ostvariti prilikom ocenjivanja integrisanog sistema menadžmenta u skladu s različitim standardima u isto vreme.

FAMI-QS – Dodaci stočnoj hrani i gotove smese

FAMI-QS osmišljen je za organizacije koje proizvode dodatke hrani za životinje i/ili snabdevaju industriju hrane za životinje pojedinačnim komponentama.

FAMI-QS je reakcija proizvođača dodataka hrani za životinje i gotovih smesa na Evropski pravilnik (EC) 183/2005 o higijeni hrane za životinje. Ovaj standard predstavlja dobru proizvođačku praksu na području bezbednosti hrane za životinje. Njegova primena je garancija bezbednosti i dobre higijenske prakse duž celog lanca proizvodnje hrane, uključujući sve delove procesa. Ocenjivanje proizvođačima komponenti za hranu za životinje i dobavljačima iz zemalja Trećeg svijeta pruža priliku da pokažu bezbednost svoje proizvodnje i usaglašenost sa zahtevima standarda FAMI-QS.

Prednosti

Ispunjenje zahteva standarda FAMI-QS i zaštita tržišta
Veće poverenje klijenata i trgovaca u sposobnosti organizacije da isporučuje bezbedne proizvode
Integracija savremenih postupaka povezanih s analizom opasnosti, procenom rizika i preventivnim merama u postojeći sistem menadžmenta
Povećana bezbednost proizvoda i smanjen rizik od odgovornosti za proizvode

 

Bezbednost hrane za životinje