Izvrsnost sistema menadžmenta

ISO 10002-Menadžment zadovoljstvom korisnika

Opravdano ili ne – prigovori korisnika sastavni su deo poslovanja. Primenom odgovarajućih procesa za menadžment prigovorima, nezadovoljnog korisnika možete pretvoriti u zadovoljnog. Standard ISO 10002:2016 Vašoj organizaciji daje smernice  u pogledu najboljeg načina kreiranja tog procesa – a DQS sprovodi odgovarajuće provere i izdaje Potvrdu o usaglašenosti, u zavisnosti od nivoa zrelosti. Cilj standarda je povećanje izvrsnosti Vašeg sistema menadžmenta I uspostavljanje sistema menadžmenta zadovoljstvom korisnika sa koristima za obe strane: koristeći povratne informacije, Vi ćete uticati na izvrsnost Vašeg sistema menadžmenta: poboljšati Vaše proizvode i usluge, a ugled Vaše organizacije na tržištu će porasti kroz posvećivanje pažnje korisnicima.

Efektivan menadžment zadovoljstvom korisnika odlikuje otvorenost prema pitanjima, prigovorima i zahtevima korisnika – s tim ciljem, ohrabrite Vaše korisnike na davanje povratnih informacija u bilo kojem obliku. Konstruktivna povratna informacija pomaže Vašoj organizaciji da ukloni greške na sistematski način usmeren ka pronalaženju rešenja i poboljša izvrsnost sistema menadžmenta. Istrovremeno, Vaši zaposleni će razumeti da je sveobuhvatni korisnički servis osnova održivog poslovnog uspeha. Uputstvo ISO 10001 pruža korisna pravila ponašanja i detaljno opisuje kako primeniti i održavati efikasan proces menadžmenta zadovoljstvom korisnika. Za potrebe eksternog rešavanja sporova, uputstva su definisana standardom ISO 10003, a uputstva za potrebe praćenja i merenja zadovoljstva korisnika standardom  ISO 10004.

EFQM-Model izvrsnosti 2013

U Vašoj organizaciji ste dobro upoznati sa modernim sistemima i metodama, ali želite više. Tražite inicijative i mere poboljšanja koje će Vašoj organizaciji pružiti jasan cilj i svrhu u skladu s Vašom strategijom uzimajući u obzir vlastita vodeća načela. Cilj Vam je povećanje korporativnog kvaliteta i konkurentnosti. Model izvrsnosti Evropske fondacije za menadžment kvalitetom (EFQM) sa svojom holističkom korporativnom perspektivom nudi savršen pristup za implementaciju TQM koncepta (Total Quality Management). DQS nudi širok portfolio provera prema zahtevima EFQM modela, kojima Vas podržavamo na Vašem putu prema izvrsnim rezultatima.

Izvrsnost sistema menadžmenta