Menadžment logistikom-Povećajte efikasnost, Smanjite troškove

Menadžment logistikom kroz planiranje i implementaciju efikasnog protoka roba i usluga je složen proces. Ključ za efikasnu logistiku je sistem koji je fleksibilan i bezbedan da predupredi neželjene događaje. Implementacijom sistema menadžmenta logistikom prema standardima IFS Logistic, BRC Storage and distribution i ISO 28000 i ocenjivanjima od strane iskusnih ocenjivača DQS Vaša organizacija može imati koristi u pogledu povećanja efikasnosti i smanjenja troškova procesa logistike.

BRC za skladištenje i distribuciju: BRC Standard za pružaoce logističkih usluga

BRC standard za skladištenje i distribuciju definiše zahteve za kvalitet i bezbednost usluga skladištenja i distribucije prehrambenih i ne-prehrambenih proizvoda. Standard se primenjuje na pružaoce usluga logistike koji u sopstvenim objektima skladište, transportuju i distribuiraju upakovanu hranu, robu široke potrošnje i ambalažne materijale.

Standard je podeljen u osam glavnim poglavlja:

Posvećenost rukovodstva

Analiza opasnosti i rizika

Sistem menadžmenta kvalitetom

Lokacija i objekti

Vozila

Upravljanje infrastrukturom

Dobra operativna praksa

Ljudski resursi

Nakon uspešne sertifikacione provere, organizacija dobija BRC sertifikat koji važi jednu godinu i organizacija je registrovana u BRC bazi sertifikovanih organizacija.

IFS Logistic

Ovaj standard obezbeđuje menadžment logistikom, transparentnost, bezbednost i kvalitet u celom lancu isporuke. Podesan je za prehrambene i ne-prehrambene proizvode i obuhvata sve aktivnosti logistike kao što su: transport, skladištenje, distribuciju, utovar / istovar itd. Standard je kreiran da odgovara zahtevima nemačkih i francuskih prodavaca na malo, fokusirajući se na sistematski i detaljan menadžment logistikom, higijenom i rizicima, zalihama (FIFO), kontrolu radne sredine i sledljivost.

IFS Logistic je primenljiv na sve organizacije u sektoru transporta i logistike, skladištenja, trgovaca sa sopstvenim aktivnostima ekspedicije i skladištenja. Zahtevi su primenljivi na organizacije koj se bave raznim vrstama logističkih usluga bez obzira na uslove skladištenja ili transportna sredstva.

Sve više učesnika u proizvodnji i prodaji zahtevaju od svojih pružalaca logističkih usluga da budu sertifkovani prema IFS logistic.

Sertifikacija prema IFS logistic obezbeđuje:

  • Unapređenje kvaliteta i bezbednosti u celom lancu isporuke
  • dokaz o sistemskom pristupu menadžmentu higijenom i rizicima
  • obezbeđuje dobru higijensku praksu, stalnu sledljivost i optimalno manipulisanje svim vrstama robe na skladištu.

ISO 28000-Sistem menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja

ISO 28000 je standard obezbeđenja za sve organizacije koje su deo lanca snabdevanja, počevši od proizvodnje, skladištenja  i distribucije do korisnika. Implementacijom ISO 28000, organizacija unapređuje pouzdanost i obezbeđenje u celom lancu snabdevanja.

Prednosti sertifikacije prema ISO 28000:

  • Smanjenje krađa, vandalizama, kriminalnih dela
  • Nakon analize rizika, primena odgovarajućih bezbednosnih mera
  • Povećana bezbednost za procese koji generišu vrednosti (npr. skladištenje)
  • Sinergija različitih međunarodnih bezbednosnih inicijativa (ISPS, AEO, TAPA, …)
  • Povećano poverenje klijenata i smanjen rizik od odgovornosti
Menadžment logistikom