Menadžment rizicima – ISO 31000

Efikasan sistem menadžmenta rizicima pruža korisnicima idealnu platformu za određivanje, analizu, ocenu i kontrolu rizika. To ga čini jednim od najvažnijih alata menadžmenta bilo koje organizacije. Sistem menadžmenta rizicima pomaže Vam da osnažite konkurentske sposobnosti i da pronađete nove prilike za dalji poslovni razvoj Vaše organizacije.

Standard ISO 31000 je podrška u kreiranju i primeni sistema menadžmenta rizicima. DQS sprovodi ocenjivanje pojedinih procesa ili sveobuhvatnog sistema.

Menadžment poslovnim kontinuitetom (BCM) – ISO 22301

Vanredne okolnosti mogu nastati u bilo koje vreme i na bilo kom mestu. Manjak resursa, iznenadne promene na tržištu, katastrofe, gubitak podataka – bilo koja od ovih situacija može ugroziti i samo postojanje Vaše organizacije. Menadžment poslovnim kontinuitetom (BCM) je opsežan pristup menadžmentu namenjen da na pravi način pripremi Vašu organizaciju upravo za takve situacije. S tim ciljem, međunarodni standard ISO 22301 pruža okvir za implementaciju i sertifikaciju. DQS ocenjivanje se fokusira upravo na te aspekte ključne za opstanak Vaše organizacije. Primenom sistema menadžmenta poslovnim kontinuitetom obezbeđujete kontinuitet poslovnih aktivnosti i omogućavate vraćanje u normalno poslovno stanje u kratkom vremenskom periodu.

Sa sertifikovanim sistemom menadžmenta poslovnim kontinuitetom prema zahtevima standarda ISO 22301, Vaša organizacija dobija dodatne prednosti: primena dovodi do sveobuhvatnog razumevanja organizacione strukture, što zauzvrat promoviše stalna poboljšanja svih procesa. Visok stepen stabilnosti sistema pruža Vašoj organizaciji konkurentsku prednost npr. kroz povećanje akvizicije klijenata. Konačno, sertifikat za sistem menadžmenta poslovnim kontinuitetom predstavlja dokaz o usaglašenosti sa zakonima, regulativama i drugim zahtevima i obezbeđuje Vam bolju pregovaračku poziciju u razgovorima sa finansijskim institucijama i trajno povećava poverenje zainteresovanih strana u Vašu organizaciju.

Menadžment rizicima