DQS

DQS Holding

Od osnivanja, 1985, DQS je pouzdan partner u ocenjivanjima i sertifikacijama kompanija koje su fokusirane na kvalitet i dugoročno uspešno poslovanje, širom sveta.  Pružajući usluge provera, ocenjivanja i sertifikacija, pomažemo Vam da postignete održivi poslovni uspeh.

DQS Holding je centrala DQS Grupe i kao takva upravlja razvojem na međunarodnom nivou, kroz 80 kancelarija u 60 zemalja sveta.  Sa ukupnim prometom od oko 120 miliona EUR (12/2015), grupa je rangirana među 10 najuspešnijih sertifikacionih tela za sisteme menadžmenta.

Sa preko 2.500 međunarodnih proveravača/ocenjivača i eksperata u svim poslovnim sektorima, DQS obezbeđuje visok nivo stručnosti kao i doslednost u vrednostima i principima provera. Danas obim usluga DQS Grupe obuhvata ocenjivanja i sertifikacije prema više od 200 standarda i kao i prema specifičnim zahtevima naših klijenata.

Lojalnost naših klijenata od 98% dokazuje da nas naši klijenti vide kao prioritetnog partnera.

DQS GmbH

DQS GmbH je danas jedno od vodećih svetskih sertifikacionih tela za sisteme menadžmenta. Pod strateškom upravom od strane DQS Holding, sve kompanije DQS grupe imaju jedan zajednički cilj: poboljšati sisteme menadžmenta naših klijenata nudeći im usluge ocene sistema koje pružaju dodatu vrednost.

Osnivači DQS-a su DIN (Nemački Institut za standardizaciju) i DGQ (Nemačko udruženje za kvalitet). U 2008. godini DQS se ujedinio sa američkim sertifikacionim telom UL MSS čime je nastalo globalno sertifikaciono telo DQS UL. Od 2015. godine DQS ponovno posluje samostalno kao DQS GmbH.
DQS je jedan od osnivača i član IQNet-a (Međunarodna mreža za sertifikaciju). Saradnja sa IQNet-om klijentima obezbeđuje IQNet sertifikate i ojačava DQS reference na globalnom nivou.

Danas DQS na globalnom nivou obezbeđuje akreditovane sertifikacije u skladu sa međunarodnim, evropskim i nacionalnim standardima, za klijente u svim oblastima poslovanja, nezavisno od veličine, strukture i vlasništva, doprinoseći njihovim stalnim poboljšanjima i obezbeđujući im sertifikate priznate i prepoznate na globalnom nivou.