Radionica Menadžment Bezbednošću – 30.03.2021.

Želite da saznate više o bezbednosti, menadžmentu rizicima i kontinuitetu poslovanja i kako su oni povezani sa trenutnim industrijskim standardima? 

Pokušavate da promovišete kulturu orijentisanu na bezbednost i menadžment rizikom u Vašoj organizaciji?

Ova radionica daje odgovor na prethodno navedeno i fokusira se na menadžment bezbednošću u organizaciji, povezujući je sa relevantnim industrijskim standardima.

Obuka obuhvata:

  • Menadžment rizikom (ISO 31000)
  • Bezbednost lanca snabdevanja (ISO 28001, TAPA, C-TPAT, AEO, ISPS, CSI)
  • Bezbednost informacija (ISO 27001) 
  • Terorizam 
  • Krizni menadžment i kontinuitet poslovanja (BS 11200, ISO 22301)

DIAPLOUS WORKSHOP – Security Management 101 Leaflet

 

Prezentacija novih zahteva / Tranzicija ka IFS Food V7 – 15.04.2021. 

Poštovani klijenti DQS Srbija, 

Kao što Vam je poznato, IFS je izdao novu verziju standarda IFS Food, Verziju 7.

IFS je definisao sledeći tranzicioni raspored:

  • Prve IFS Food provere prema Verziji 7 se mogu realizovati počevši od 01. marta 2021. 
  • Obe verzije, V6.1 i V7,  su važeće za sertifikaciju do 30.06.2021, kada se završava tranzicioni period. 
  • Od 01.07.2021,  mogu da se realizuju samo provere prema IFS Food V7.

U želji da klijentima olakša informisanje o promenama koje donosi nova verzija IFS Food standarda, DQS Srbija će organizovati online obuku, 15.04.2021, od 10 do 14h.

Obuka je namenjena klijentima koji su već sertifikovani ili koji imaju ugovorene sertifikacije prema IFS Food kod DQS Srbija.

Obuku će realizovati tim DQS Food ocenjivača, na čelu sa koleginicom Marijom Slović, DQS vodećim ocenjivačem za IFS Food, BRC Food i FSSC 22000.

Vi znate da je saradnja sa DQS Srbija više od dobijanja sertifikata. Naš interes je da klijenti budu informisani i spremni za nove sertifikacije, stoga će ova obuka biti u potpunosti besplatna.

Vaše je samo da se prijavite za obuku i aktivno učestvujete u njoj.