Životna sredina, Bezbednost na radu, Sistem menadžmenta

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine – ISO 14001

Od prvog izdanja, 1996.godine, više od 150,000 organizacija širom sveta je implementiralo i sertifikovalo sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u skladu sa ISO 14001. Ova rastuća popularnost pokazuje da svaka organizacija ili oblast poslovanja mogu imati koristi od implementacije ISO 14001. Imajući sopstvena pozitivna iskustva, mnoge kompanije koje su sertifikovane prema ISO 14001 zahtevaju od svojih dobavljača da se takođe sertifikuju; ovo se posebno odnosi na oblast automobilske industrije.

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS) se odnosi na upravljanje programima zaštite životne sredine. Ovi programi su detaljni, sistematični, planirani i dokumentovani. EMS uključuje organizacionu strukturu, planiranje i resurse za razvoj, primenu i održavanje politike zaštite životne sredine.

Koristeći kompatibilnost sa standardom ISO 9001, značajan broj organizacija odlučuje da implementira integrisan sistem menadžmenta, kako bi iskoristili sinergiju standarda. Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine, kvalitetom, zdravljem i bezbednošću na radu su fundamentalni alati korporativnog menadžmenta; njihova primena pokazuje prihvatanje odgovornosti i nameru da se spreči nepotrebno trošenje resursa.

Sa sistemom menadžmenta zaštitom životne sredine sertifikovanim prema ISO 14001, organizacije mogu:

 • Poboljšati svoju operativnu zaštitu životne sredine
 • Postići pravnu sigurnost kroz sistematsko praćenje relevantnih zakonskih i drugih zahteva koji se odnose na životnu sredinu
 • Smanjiti rizike po životnu sredinu
 • Poboljšati sopstvene performance po pitanju životne sredine, kroz kvalitet proizvoda i usluga
 • Ostvariti uštede, sistematskim i proaktivnim razmišljanjem i delovanjem
 • Ojačati motivaciju i posvećenost zaposlenih
 • Unaprediti poverenje javnosti, korisnika, agencija, banaka i osiguravača
 • Poboljšati imidž i konkurentnost – na nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Ispuniti zahteve korisnika

Novo izdanje standarda ISO 14001 je objavljeno 15.09.2015.

ISO 14001:2015 prati najnovije trendove, kao što je sve rasprostranjeniji stav kompanija da je potrebno razmotriti i unutrašnje i spoljašnje elemente koji mogu uticati na njihovo poslovanje, uključujući i klimatsku nestabilnost.

Ostala ključna poboljšanja koja donosi novi ISO 14001 obuhvataju:

 • Povećana zaštita životne sredine, sa fokusom na proaktivno delovanje
 • Snažniji zahtevi po pitanju liderstva, uključenosti i posvećenosti rukovodstva
 • Usklađivanje sa strateškim pravcem
 • Efikasnija komunikacija
 • Razmišljanje u smeru životnog ciklusa, razmatrajući svaku fazu proizvoda ili usluge, od razvojne do završne.

EMAS

Efektivan sistav menadžmenta životnom sredinom smatra se preduslovom za odgovornu ekonomsku aktivnost. Evropska šema za ekomenadžment (EMAS) Vašoj organizaciji pruža podesnu osnovu za uspostavljanje takvog sistema u kombinaciji s Vašom izjavom o ekološkim odgovornostima.

Prvi put objavljena 1993, važeća verzija EU regulative, EMAS III, na snazi je od 2010. Uz stalna poboljšanja ekološkog poslovanja Vaše organizacije u skladu sa zahtevima ISO 14001, EMAS dodatno zahteva i stalnu validaciju Vaše Izjave o ekološkim odgovornostima, standardizirane indikatore životne sredine, i procenu ekoloških aspekata od strane posebno ovlašćenih  verifikatora životne sredine. Iskoristite stručno znanje verifikatora za ocenjivanje prema EMAS pravilima. EMAS registracija je odličan alat za demonstriranje Vaše posvećenosti životnoj sredini na snažan i transparentan način.

Vaša Izjava o ekološkim odgovornostima u obliku izveštaja javno se objavljuje čime se potvrđuje transparentnost Vaših ekoloških aktivnosti i ciljeva. Nalazi redovnih merenja uticaja poslovanja Vaše organizacije na životnui sredinu omogući će Vam da unapredite i održite vlastite performanse životne sredine kao i smanjite rizik za životnu sredinu. Pored toga, organizacija će povećati poverenje državnih i finansijskih institucija i osiguravajućih kuća, kao i svojih klijenata i zaposlenih. Dodatno, postiže se i veća sigurnost u pogledu ispunjavanja zakonskih zahteva vezanih za životnu sredinu. Sistemski i preventivan način razmišljanja i delovanja Vaših zaposlenih može voditi smanjenju troškova, a istovremeno se održivo poboljšava imidž i konkurentnost Vaše organizacije. Opseg EMAS II 2001. proširen je iz industrijskog sektora na organizacije iz svih sektora. EMAS III sada obuhvata i organizacije izvan EU. Za mala i srednja poduzeća sada postoji i olakšica u pogledu intervala između kontrola i potvrde izjave o ekološkim odgovornostima.

Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu-OHSAS 18001

Tokom 2007.god. širom sveta se dogodilo više od 250.000.000 akcidenata na radnom mestu. Užasna cifra imajući u vidu živote na koje su ovi akcidenti imali uticaja, ali takođe upozoravajuća s obzirom na troškove koje organizacije imaju zbog izgubljenih radnih sati i koje socijalni fondovi snose za lečenje radnika i isplate radnicima zbog sprečenosti za rad.

U isto vreme, povećan broj kompanija u svetu je odlučio da implementira sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. Tamo gde je standard implementiran, broj i ozbiljnost akcidenata na radnom mestu i pogoršanja zdravlja povezanih sa radnim mestom su u značajnom padu. U ovim kompanijama, bezbednost na radnom mestu se smatra odgovornošću menadžmenta. Pored toga, korporativni vidici se pomeraju sve više ka procesno-orijentisanom, holističkom pogledu na posao i tokove aktivnosti, posmatrajući sa aspekta kvaliteta, životne sredine i bezbednosti radnog mesta.

Svrha OHSAS 18001 je da pomogne organizacijama da upravljaju svojim rizicima i poboljšaju performance po pitanju  bezbednosti i zdravlja na radu. Mnoge organizacije su odabrale da primene i sertifikuju OHSAS 18001 jer to dokazuje da imaju svoj system bezbednosti i zdravlja na radu. Takve organizacije bolje poštuju zakonske zahteve i očekivanja korisnika.

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu na ovaj način postaje jedan od glavnih zadataka menadžmenta organizacije. Sa ovim sistemom, organizacije postižu više od sprečavanja incidenata. Ovi sistemi postaju ključ za obezbeđenje radnih procesa koji garantuju dodatu vrednost.

Kompatibilnost ovog standarda sa ISO 9001 i ISO 14001 značajno olakšava implementaciju i sertifikaciju integrisanih sistema menadžmenta i omogućava sinergiju standarda. Integrisani sistemi menadžmenta  su osnovni alat korporativnog menadžmenta.

Prednosti za Vašu organizaciju:

 • Smanjenje broja akcidenata sistematizacijom svih aktivnosti relevantnih za zdravlje i bezbednost na radnom mestu

 

 • Pravna sigurnost kroz sistematsko praćenje relevantnih zakonskih i drugih zahteva koji se odnose na zdravlje i bezbednost na radu

 

 • Ojačanje motivacije i posvećenosti zaposlenih usled uključenja menadžmenta u procese bezbednosti i zdravlja na radu

 

 • Poboljšanje imidža i konkurentnosti – putem dokumentovanog, održivog sistema

Prvi pogled na ISO 45001, sledbenika OHSAS 18001

ISO 45001, međunarodni standard koji će zameniti BS OHSAS 18001, trenutno je u pripremi (od juna 2015, faza CD). Standard utvrđuje zahteve za sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i biće izdat krajem 2016 god. Kako bi pomogla organizacijama koje žele da budu sertifikovane prelaskom sa OHSAS 18001 ka ISO 450001, DQS će redovno informisati korisnike o razvoju novog standarda.

Koje razlike možemo očekivati između  BS OHSAS 18001 and ISO 45001?

S obzirom da je novi standard trenutno u fazi CD, još uvek treba da budemo pažljivi sa zaključcima. Cilj ovog standarda ostaje isti: da utvrdi zahteve za sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i da pomogne organizacijama da obezbede zdrav i bezbedan rad svojim zaposlenima.

Međutim, činjenica da će standard pratiti istu strukturu kao ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 već ukazuje da će se uspostaviti jači fokus ka kontekstu organizacije. Ideja konteksta zahteva od organizacija da razmatraju sistem izvan granica sopstvenog sistema bezbednosti na radu i da uzmu u obzir  radne uslove u lancu dobavljača.

Druga izmena koju očekujemo je jača uloga najvišeg rukovodstva.  Zdravlje i bezbednost na radu će postati glavni aspekt sveukupnog sistema menadžmenta, zahtevajući snažnu posvećenost od strane najvišeg rukovodstva. Integracija OH&S sistema menadžmenta u sveukupni sistem menadžmenta biće olakšan činjenicom da ISO 45001 usvaja istu strukturu kao ISO 9001 i ISO 14001.

Koji je vremenski okvir za novi standard?

Komisija za projekt je završila prvi radni nacrt u Oktobru 2013. U julu 2014. objavljen je nacrt komisije (CD). Nacrt međunarodnog standarda (DIS) će biti dostupan za komentare u poslednjem kvartalu 2014. Konačni nacrt se očekuje u 2015. Konačno, ISO 45001 će biti objavljen krajem 2016. DQS će organizovati workshopove i webinare kako bi pripremili organizacije za prelazak na ISO 45001.

Sistem menadžmenta energijom – ISO 50001

Povećani troškovi za energiju, potreba da se resursima upravlja odgovorno i povećanje globalne trgovine zahtevaju nove i konkretne pristupe korišćenju energije. S obzirom na stroge zakonske zahteve za klimatskom zaštitom i podsticaje koji se obezbeđuju kroz različite programe pomoći, koncepti održivog upravljanja energijom nastavljaju da dobijaju na značaju.

Standard za menadžment energijom, ISO 50001:2011 ima za cilj da pomogne organizacijama da uspostave sisteme i procese radi poboljšanja njihovih energetskih performansi, uključujući efikasnost i potrošnju. EnMS je primenljiv na organizacije svih tipova i zasniva se na  ISO pristupu za kvalitet (ISO 9001) i zaštitu životne sredine (ISO 14001) koristeći poznati PDCA model.

ISO 50001 utvrđuje zahteve za merenje, dokumentovanje i izveštavanje, performanse opreme i procese nabavke. Standard ne propisuje specifične kriterijume, ali zahteva učešće i posvećenost organizacije u stalnim poboljšanjima energetskih performansi.

Implementacija sistema menadžmenta energijom je često praćena jednostavnim organizacionim promenama koje dovode do značajnih ušteda bez većih ulaganja.

Sveukupni cilj ISO 50001 je da podrži organizacije u njihovim naporima da uspostave i implementiraju sveobuhvatan sistem menadžmenta energijom, kao i da stalno unapređuju sopstvene energetske performanse. Na bazi ispunjavanja zakonskih zahteva, identifikacija i analiza svih pitanja u vezi sa energijom čini tokove energije transparentnim, smanjuje troškove i redukuje emisiju gasova staklene bašte.   ISO 50001 pomaže organizacijama da dostignu sopstvene ciljeve u vezi sa energijom na sistematičan, sveobuhvatan i održiv način.

Koristi za Vašu organizaciju:

 • Tokovi energije postaju transparentni
 • Stalna poboljšanja energetskih performansi kroz stalno praćenje tokova energije
 • Ocena prakse u razvoju i nabavci pošto su povezani sa energetskim performansama
 • Identifikacija mogućnosti za uštedu energije kroz analize podataka
 • Smanjenje troškova za energiju i emisije gasova staklene bašte
 • Jaki, efikasni procesi obezbeđuju konkurentske prednosti
 • Svest zaposlenih
 • Privrženost zakonskim zahtevima
 • Poboljšan imidž firme
 • Podsticaj za modernizaciju

SA 8000

SA 8000 je prvi standard u oblasti društvene odgovornosti prema kojem se može vršiti sertifikacija. Donesen je od strane neprofitne organizacije SAI (Međunarodna društvena odgovornost) i zasnovan je na Konvencijama utvrđenim iod strane ILO, Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i Deklaraciji Ujedinjenih Nacija o pravima dece.

Bitni zahtevi SA8000 odnose se na: rad dece, prinudni rad, bezbednost i zdravlje na radu, slobodu udruživanja, diskriminaciju, kažnjavanje, časove rada, plaćanje radnika i sisteme menadžmenta.

Broj organizacija sertifikovanih prema SA8000 se stalno uvećava. Od juna 2012, sertifikovano je ukupno 3083 lokacija u više od 65 zemalja širom sveta.

SA 8000 ne ojačava samo poverenje zaposlenih u organizaciju, već takođe i u mrežu dobavljača. Kada je u pitanju povezivanje sa eksternim stranama, posvećenost društvenoj odgovornosti pruža organizaciji visok stepen poštovanja, dajući organizaciji prednost u odnosu na konkurenciju.

 

ISO 26000

Tokom približno pet godina razvoja ISO 26000, postignuta je globalna saglasnost po pitanju razumevanja i definisanja „društvene odgovornosti“. Smernice sumiraju najvažnije principe i pitanja društveno odgovornog upravljanja. Tokom rada na standardu, uzeti su u obzir zahtevi vrlo različitih zainteresovanih strana, kao što su korisnici, potrošači, partneri, vlade, udruženja i investitori.

Suštinski, ISO 26000 obuhvata oblasti koja su prethodno  obuhvaćena standardima za društvenu odgovornost i održivost. Između ostalog, ISO 26000 definiše potrebe korisnika, zaštitu životne sredine i pravila rada kao glavne oblasti za društveno odgovorno delovanje. U ovim međunarodnim smernicama oblikovani su zahtevi ILO (Međunarodna organizacija rada) i OECD, principi Globalnog Ugovora  Ujedinjenih Nacija  i zahtevi GRI (Inicijativa za globalno izveštavanje).

Životna sredina