Akreditovana sertifikacija osoba prema standardu ISO/IEC 17024

Akreditovana profesionalna sertifikacija (osoba) je sistem formalnog priznanja kompetentnosti (znanja, veština i profesionalnih stavova) za obavljanje određenog zanimanja usaglašena sa standardom ISO/IEC 17024.

Akreditovana sertifikacija osoba dokazuje kompetentnost i osposobljenost kandidata za rad u određenom zanimanju. Do profesionalnog sertifikata dolazi se sistemom ocenjivanja teorijskih i praktičnih znanja specifičnih za određeno zanimanje.

Akreditovani sertifikati za specifična zanimanja obezbeđuju poverenje nacionalnog, evropskog i

međunarodnog tržišta rada u osobe koje su prošle sertifikaciju kao i u kompanije za koje sertifikovani profesionalci rade.

Profesionalna sertifikacija daje sigurnost poslodavcima da aplikanti imaju zahtevano znanje i veštine potrebne za posao, obezbeđuje poverenje da će seftifikovana osoba biti kompetentna za

zahtevani posao kao i poverenje u resurse i sposobnosti sopstvene kompanije.

Za same radnike, akreditovana sertifikacija osoba obezbeđuje integritet i mobilnost sertifikovanih osoba i unapređenje njihovog profesionalnog statusa, kao i poverenje poslodavaca u njihove kompetencije.

DQS Hellas poseduje akreditacije Akreditacionog tela Grčke, ESYD, za sledeće profesije:

  • Menadžeri kvaliteta
  • Predstavnik rukovodstva za kvalitet
  • Interni i eksterni proveravači sistema menadžmenta
  • Osoblje u specifičnim oblastima:
    • izolateri i
    • serviseri rashladnih sistema.
Akreditovana sertifikacija osoba