SERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA

Vrlo nam je važno da naši klijenti i njihovi klijenti znaju da DQS sprovodi sertifikacije poštujući pravila nezavisnosti i nepristrasnosti. Zbog toga smo akreditovani i periodično smo ocenjivani od strane Nemačkog akreditacionog tela, DakkS i drugih relevantnih akreditacionih tela.

Od kako smo 1985. god. osnovani od strane DIN, DGQ i drugih stručnih, granskih udruženja, kontinuirano unapređujemo našu kompetentnost u sertifikacijama sistema menadžmenta. Iskustvo, znanje i stručnost naših ocenjivača omogućuje da našim klijentima ponudimo sertifikacije prema velikom broju standarda za sisteme menadžmenta, počevši od QMS, EMS, OHS, FSMS, HACCP, ISMS, MedDev, pa do specifičnih sertifikacija po želji klijenata.

Međutim, bez obzira na oblast standardizacije, našim klijentima pružamo ocenjivanja koja im znače više od puke Izjave o usaglašenosti.  Sertifikacije koje sprovodimo jasno pokazuju da li je sistem menadžmenta uspostavljen, primenjen i pod nadzorom. Sertifikacije mogu biti na bazi različitih kriterijuma, kao što su međunarodni ISO standardi, privatni standardi, pravila i ciljevi same organizacije, primenljivi zakonski zahtevi, kao i zahtevi zainteresovanih strana.

Usluge DQS sertifikacije koriste privredni subjekti u svim industrijskim oblastima, nezavisno od veličine, vlasništva, modela organizovanja i upravljanja, društvene ili državne institucije, IT kompanije, advokatske kancelarije, obrazovne institucije, veliki zdravstveni sistemi. Svi oni od sertifikacije dobijaju dodatu vrednost; najvišem rukovodstvu pružaju sigurnost u efektivnosti upravljanja i procesa procesa promene. DQS sertifikacije pružaju podatke o upravljanju procesima, i daju stručne i jasne podsticaje za optimalno korišćenje organizacijskih snaga i proizvoda i usluga koje obezbeđuju. Takve sertifikacije su ulaganje u budućnost.

Kvalitetne provere uzimaju u obzir  individualne karakteristike svake organizacije: njihove specijalne procese, različite potrebe i nivoe zrelosti i, posebno, njihove specifične ciljeve.  DQS sertifikacije su dijalog partnera na jednakom nivou, u radnom duhu koji uklanja barijere i omogućava sagovornicima da budu otvoreni. DQS ocenjivači nisu sudije, nastavnici niti inspektori. DQS prenosi svojim klijentima nalaze sa sertifikacije na fer, korektan i partnerski način koji omogućuje da ih klijent razume kako bi njihovom primenom dobio dodatu vrednost po sistem i organizaciju.

Bez obzira da li želite sertifikaciju QMS, EMS, OHS, CSR, FSMS, HACCP, ISMS, QMS kod proizvođača medicinskih sredstava, QMS u automobilskoj industriji, sertifikacije dobavljača u avio industriji ili bilo kojeg drugog sistema menadžmenta, DQS će uvek biti pouzdan partner na koga se može osloniti Vi i drugi Vaši partneri.

Sertifikacija