Validacija i kontrolisanje proizvoda

Sa kancelarijama u preko 65 zemalja i ocenjivačima u svim industrijskim sektorima, DQS poseduje stručnost da sprovodi kontrolisanja i validacije proizvoda i procesa u skladu sa ISO 17020 i ISO 17065 širom sveta. Bez razlike da li tražite kontrolisanje pre utovara, kontrolu kvaliteta, kontrolu kvantiteta u lancu isporuke ili program kontrolisanja i označavanja , imamorešenje koje odgovara Vašim potrebama.

Na bazi ESYD akreditacija, vršimo kontrolisanja igrališta i parkova za zabavu, opreme za igrališta, liftova, eskalatora i pokretnih stepenica, solarnih kolektora, solarnih sistema za zagrevanje i termičkih izolacionih sistema za građevinsku industriju.

Validacija proizvoda