Poštovani,

Za pitanja koja zahtevaju hitne odgovore, molimo Vas da pošaljete e-mail na adresu:

dragana.radenkovic@dqs-serbia.rs sa naznakom “hitan odgovor”.