MREŽA DQS KANCELARIJA U SVETU

Sa preko 80 kancelarija u 60 zemalja sveta, na svim kontinentima, DQS obezbeđuje  laku dostupnost na lokalnom nivou i brzo reagovanje na zahteve klijenata širom sveta.

Pregled lokacija i međunarodnih kancelarija možete naći na: http://www.dqs.de/en/misc/contact/