Ocenjivanje po meri klijenta (Tailor made assessments)

“Tailor made assessment” je DQS usluga koja obuhvata specifično ocenjivanje proizvoda, usluga, procesa ili isporučilaca. Uslugu  “Tailor made assessment”  DQS može da sprovede prema Vašim specifičnim zahtevima i željama. Bilo da je u pitanju zahtev da se uradi sveobuhvatna provera “zdravlja i kondicije” Vaše organizacije, provera dobavljača preko druge strane, provera korisničkog servisa, uradi “benchmarking” sa konkurencijom ili da se proveri doživljaj Vaše organizacije iz ugla korisnika putem tajnog kupca (Mystery shopping) budite sigurni da će DQS ocenjivači vešto i iskusno  izvršiti “Tailor made assessment”, proceniti predmet ocenjivanja i pripremiti Vam detaljan izveštaj.

Da li ste spremni da promenite pogled na svet?

Da li se nalazite u sred turbulentnog tržišta i brzih promena u složenoj mreži spoljnih i unutrašnjih faktora? Da li se suočavate sa različitim očekivanjima različitih zainteresovanih strana, korisnika, regulatornih tela, zaposlenih ili akcionara? Da li Vam je potreban efektivan sistem menadžmenta kako biste došli do izbalansiranih rešenja za održivi poslovni uspeh?

Ako je tako, dobrodošli u DQS!

DQS promoviše pristup različitih očekivanja različitih interesnih grupa tokom ocenjivanja.

 

  • Mi ocenjujemo sisteme i procese na bazi međunarodnih standarda – i mi cenimo individualna rešenja

 

  • Naši nezavisni eksperti za sisteme menadžmenta doneće Vam eksterni pogled na svet– i mi razumemo jedinstvene organizacije

 

  • Mi investiramo u sveobuhvatnu stručnost naših ljudi – i mi strpljivo slušamo naše korisnike

 

Sa preko 2.500 proveravača i eksperata u praktično svim industrijskim sektorima, DQS obezbeđuje doslednost u vrednostima i principima provera. Izuzetna vernost naših korisnika od 98% dokazuje da naši korisnici vide DQS kao svog prioritetnog partnera.

Naša ocenjivanja visokog kvaliteta pomažu organizacijama da dostignu sopstvene poslovne ciljeve.

Mi negujemo duh partnerstva sa našim cenjenim korisnicima širom sveta; to je partnerstvo zasnovano na kompetentnosti, poštovanju i poverenju.

Ako ste spremni da promenite pogled na svet, pozivamo Vas da saznate više o DQS Grupi u našoj novoj korporativnoj brošuri. Ako ste nakon toga znatiželjni da se uverite da možemo to zaista da uradimo, molimo Vas da kontaktirate najbližu DQS kancelariju. Podatke možete naći na: http://www.dqs-holding.com/en/pages/international.html.

Tailor made assessments